Citric Acid-derived materials for Specialized PERformances

Witamy na stronie zespołu realizującego projekt badawczy w ramach XII edycji programu Lider (NCBiR).

Celem Projektu jest opracowanie nowych metod analitycznych pozwalających na wykrywanie i oznaczanie stężenia wybranych substancji sympatykomimetycznych, psychoaktywnych oraz ich metabolitów.

Zajmujemy się wykorzystaniem naturalnych kwasów karboksylowych do otrzymywania materiałów specjalistycznych mogących mieć zastosowanie w analityce, farmacji, inżynierii tkankowej, optoelektronice, biotechnologii i technologii żywności. W badaniach skupiamy się zarówno na rozszerzeniu podstawowej wiedzy na temat charakterystyki możliwych kierunków chemicznej transformacji badanych prekursorów jak i na rzetelnej korelacji cech strukturalnych otrzymywanych produktów z właściwościami które wykazują.

Do rozwiązywania zdefiniowanych problemów badawczych podchodzimy wielopłaszczyznowo wykorzystując zarówno specjalistyczne metody eksperymentalne jak i zaawansowane metody obliczeniowe. Podejście takie umożliwia projektowanie odpowiednio czułych metod oznaczania analitów do danego zastosowania oraz syntezę materiałów o pożądanej aktywności biologicznej, właściwościach spektroskopowych i mechanicznych.

Kierunki badawcze

bioaktywne

Otrzymywanie związków o właściwościach bioaktywnych

indygoidynowe

Biosynteza barwników indygoidynowych

poliestry

Poliestry alifatyczne jako materiały dla inżynierii tkankowej

obliczenia

Obliczenia DFT w analizie struktury i właściwości fluoroforów

cytrynowy

Otrzymywanie i charakterystyka nowych fluoroforów z kwasu cytrynowego

kropki

Otrzymywanie i charakterystyka kropek węglowych

fluorescencyjne

Fluorescencyjne metody oznaczania substancji psychoaktywnych i ich metabolitów

Bieżące projekty

Nasz zespół

dr inż. Wiktor Kasprzyk
dr hab. inż. Piotr Romańczyk
dr inż. Joanna Żelazny
dr inż. Filip Koper
mgr inż. Alicja Wysocka
mgr inż. Łukasz Waluda
mgr inż. Renata Górska
mgr inż. Bartłomiej Feigel
mgr inż. Anna Żaba
mgr inż. Tomasz Schmidt
mgr inż. Agnieszka Sysło
inż. Paulina Pióro
inż. Zuzanna Smolik
inż. Gabriela Skowrońska
inż. Aleksandra Solińska
inż. Wiktoria Stawarz
inż. Aleksandra Tobiasz