mgr inż. Łukasz Waluda

Mgr inż. Łukasz Waluda jest absolwentem Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W 2022 roku obronił pracę inżynierską „Synteza i właściwości nowych pochodnych 2-pirydonu otrzymywanych z kwasu cytrynowego i o-fenylodiaminy” i w tym samym roku rozpoczął studia II stopnia. W 2023 roku z wyróżnieniem obronił pracę magisterską zatytułowaną „Biotechnologiczne otrzymywanie indygoidyny” i ukończył studia magisterskie na kierunku Biotechnologia ze specjalnością Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska.

Był pracownikiem Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas w Jagiellońskim Centrum Innowacji, odbył staż w Małopolskim Centrum Biotechnologii, brał udział w VII Akademii Chemii Analitycznej o temacie „Zapewnienie jakości badań w chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas”, dodatkowo jest aktywnym uczestnikiem Koła Naukowego Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego. Obecnie jest wykonawcą projektu LIDER finansowanego przez NCBiR.