Obliczenia DFT w analizie struktury i właściwości fluoroforów

Inne kierunki badawcze

bioaktywne

Otrzymywanie związków o właściwościach bioaktywnych

indygoidynowe

Biosynteza barwników indygoidynowych

poliestry

Poliestry alifatyczne jako materiały dla inżynierii tkankowej

cytrynowy

Otrzymywanie i charakterystyka nowych fluoroforów z kwasu cytrynowego

kropki

Otrzymywanie i charakterystyka kropek węglowych

fluorescencyjne

Fluorescencyjne metody oznaczania substancji psychoaktywnych i ich metabolitów