Wyniki

Wybrane publikacje:

Wysocka, A.; Waluda, Ł.; Konefał, R.; Kasprzyk, W. Errors Associated with Purity Control of Citric Acid-Based Carbon Dots. Chem. Commun. 2023, under review

Krok, D.; Tomal, W.; Knight, A.; Tartakovskii, A.; Farr, N.; Kasprzyk, W.; Ortyl, J. Highly Efficient Carbon Dot – Based Photoinitiating Systems for 3D-VAT Printing. Polym. Chem. 2023, Accepted.

Fang, J.; Wang, Y.; Kurashvili, M.; Rieger, S.; Kasprzyk, W.; Wang, Q.; Stolarczyk, J. K.; Feldmann, J.; Debnath, T. Simultaneous Hydrogen Generation and Exciplex Stimulated Emission in Photobasic Carbon Dots. Angew. Chemie 2023. https://doi.org/10.1002/ange.202305817.

Flis, A.; Trávníčková, M.; Koper, F.; Knap, K.; Kasprzyk, W.; Bačáková, L.; Pamuła, E. Poly(Octamethylene Citrate) Modified with Glutathione as a Promising Material for Vascular Tissue Engineering. Polymers (Basel). 2023, 15 (5), 1322. https://doi.org/10.3390/polym15051322.

Kasprzyk, W.; Świergosz, T.; Romańczyk, P. P.; Feldmann, J.; Stolarczyk, J. K. The Role of Molecular Fluorophores in the Photoluminescence of Carbon Dots Derived from Citric Acid: Current State-of-the-Art and Future Perspectives. Nanoscale 2022, 14 (39), 14368–14384. https://doi.org/10.1039/D2NR03176K.

Bashmakova, N. V.; Shaydyuk, Y. O.; Dmytruk, A. M.; Świergosz, T.; Kachkovsky, O. D.; Belfield, K. D.; Bondar, M. V.; Kasprzyk, W. Nature of Linear Spectral Properties and Fast Electronic Relaxations in Green Fluorescent Pyrrolo[3,4-c]Pyridine Derivative. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22 (11), 5592. https://doi.org/10.3390/ijms22115592.

Koper, F.; Świergosz, T.; Żaba, A.; Flis, A.; Trávníčková, M.; Bačáková, L.; Pamuła, E.; Bogdał, D.; Kasprzyk, W. P. Advancements in Structure–Property Correlation Studies of Cross-Linked Citric Acid-Based Elastomers from the Perspective of Medical Application. J. Mater. Chem. B 2021, 9 (32), 6425–6440. https://doi.org/10.1039/D1TB01078F.

Tomal, W.; Świergosz, T.; Pilch, M.; Kasprzyk, W.; Ortyl, J. New Horizons for Carbon Dots: Quantum Nano-Photoinitiating Catalysts for Cationic Photopolymerization and Three-Dimensional (3D) Printing under Visible Light. Polym. Chem. 2021, 12 (25), 3661–3676. https://doi.org/10.1039/D1PY00228G.

Kasprzyk, W.; Koper, F.; Flis, A.; Szreder, D.; Pamuła, E.; Bogdał, D.; Wybraniec, S.; Ortyl, J.; Świergosz, T. Fluorescence Assay for the Determination of Glutathione Based on a Ring-Fused 2-Pyridone Derivative in Dietary Supplements. Analyst 2021, 146 (6), 1897–1906. https://doi.org/10.1039/D0AN02245D.

Kasprzyk, W.; Świergosz, T.; Koper, F. Fluorescence Assay for the Determination of D-Panthenol Based on Novel Ring-Fused 2-Pyridone Derivative. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21 (21), 8386. https://doi.org/10.3390/ijms21218386.

Kasprzyk, W.; Bednarz, S.; Bogdał, D.; Ameer, G. A.; Świergosz, T. Cyclodextrin-Modified Poly(Octamethylene Citrate) Polymers towards Enhanced Sorption Properties. Soft Matter 2020, 16 (13), 3311–3318. https://doi.org/10.1039/C9SM02075F.

Kasprzyk, W.; Świergosz, T.; Bednarz, S.; Walas, K.; Bashmakova, N. V; Bogdał, D. Luminescence Phenomena of Carbon Dots Derived from Citric Acid and Urea – a Molecular Insight. Nanoscale 2018, 10 (June), 13889–13894. https://doi.org/10.1039/c8nr03602k.

Kasprzyk, W.; Krzywda, P.; Bednarz, S.; Bogdal, D. Fluorescent Citric Acid-Modified Silicone Materials. RSC Adv. 2015, 5, 90473–90477. https://doi.org/10.1039/C5RA18100C.

Kasprzyk, W.; Bednarz, S.; Żmudzki, P.; Galica, M.; Bogdał, D. Novel Efficient Fluorophores Synthesized from Citric Acid. RSC Adv. 2015, 5 (44), 34795–34799. https://doi.org/10.1039/C5RA03226A.

Kasprzyk, W.; Bednarz, S.; Bogdał, D. Luminescence Phenomena of Biodegradable Photoluminescent Poly(Diol Citrates). Chem. Commun. 2013, 49 (57), 6445. https://doi.org/10.1039/c3cc42661k.

2023


inż. Anna Żaba
praca magisterska
Oznaczanie stężenia wybranych substancji odżywczych w mediach do hodowli komórkowej

inż. Łukasz Waluda
praca magisterska
Biotechnologiczne otrzymywanie indygoidyny

inż. Alicja Wysocka
praca magisterska
Synteza oraz charakterystyka pochodnych 2-pirydonu o potencjalnych właściwościach biologicznych

inż. Tomasz Schmidt
praca magisterska
Oznaczanie stężenia produktów powstających w wyniku termicznego rozkładu kwasu cytrynowego

inż. Agnieszka Sysło
praca magisterska
Otrzymywanie fotoutwardzalnych materiałów poliestrowych do potencjalnych zastosowań w inżynierii tkankowej

Natalia Sychevska
praca inżynierska
Charakterystyka fizykochemiczna biotuszy z kwasu cytrynowego do potencjalnych zastosowań w druku 3D rusztowań tkankowych

Gabriela Zabawa
praca inżynierska
Otrzymywanie biozgodnych żywic poliestrowych na bazie kwasów cytrynowego i itakonowego do potencjalnych zastosowań w druku 3D rusztowań tkankowych

Natalia Twaróg
praca inżynierska
Badanie degradacji biomateriałów na bazie kwasu cytrynowego w symulowanym środowisku enzymów hydrolitycznych

2022


Anna Żaba
praca inżynierska
Oznaczanie efektywności i czasu uwalniania wybranych substancji farmakologicznych z matrycy poliestrowej za pomocą technik spektroskopowych oraz spektrometrii mas

Alicja Wysocka
praca inżynierska
Cytotoksyczność oraz właściwości optyczne nowych fluoroforów otrzymanych z kwasu cytrynowego i 2-aminofenolu

Łukasz Waluda
praca inżynierska
Synteza i właściwości nowych pochodnych 2-pirydonu otrzymywanych z kwasu cytrynowego i o-fenylodiaminy

Julita Śmietana
praca inżynierska
Otrzymywanie i właściwości optyczne nowych pochodnych fluoresceiny z kwasu cytrynowego

Katarzyna Starzak
praca inżynierska
Synteza i właściwości spektroskopowe nowych pochodnych pirolopirydyny otrzymanych z użyciem kwasu cytrynowego

Paweł Niezgoda
praca inżynierska
Synteza i właściwości spektroskopowe pochodnych pirolopirydyny otrzymanych w wyniku reakcji kwasu cytrynowego, mocznika i aniliny

Tomasz Schmidt
praca inżynierska
Otrzymywanie i właściwości nowych pochodnych fluorescencyjnych z kwasu cytrynowego i 2-aminotiofenolu

2021


Sylwia Frączek
praca inżynierska
Synteza i charakterystyka porowatych poliestrów z kwasu cytrynowego o właściwościach przeciwutleniających

2020


inż. Dominika Szreder
praca magisterska
Fluorescencyjne materiały poliestrowe modyfikowane wybranymi substancjami przeciwutleniającymi do zastosowań w inżynierii tkankowej

2019


inż. Karolina Walas
praca magisterska
Novel fluorescence method for determination of panthenol

inż. Andrzej Świeży
praca magisterska
Otrzymywanie oraz zastosowanie nowej pochodnej 2- pirydonu do wykrywania wybranych jonów metali

Dominika Szreder
praca inżynierska
Nowa metoda fluorescencyjnego oznaczania glutationu

Patrycja Wątroba
praca inżynierska
Nowa metoda fluorescencyjnego oznaczania norefedryny

2018


inż. Filip Koper
praca magisterska
Zastosowanie fluoroforów otrzymanych z kwasu cytrynowego jako sensorów fluorescencyjnych

Wiola Mak
praca inżynierska
Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających

Karolina Walas
praca inżynierska
Molekularne źródło wysokowydajnej fluorescencji kropek węglowych otrzymanych z kwasu cytrynowego

2017


Marta Michalec
inżynierska
Nowe poliestry fluorescencyjne do zastosowań w inżynierii tkankowej

Filip Koper
praca inżynierska
Otrzymywanie nowych związków fluorescencyjnych z kwasu cytrynowego

Wybrane konferencje:

The 2023 Fall Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS), Warszawa 18-21.09.2023

 • “Luminescence phenomena of citric acid-derived carbon dots – a molecular insight” – prezentacja ustna

III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Bliżej Chemii”, online, 7-8 stycznia 2023

 • „Przewidywanie potencjalnej aktywności biologicznej wybranych utlenionych pochodnych 2-pirydonu za pomocą metod in silico” – poster
 • „Porównanie metod analitycznych stosowanych do weryfikacji kropek węglowych z małocząsteczkowych związków fluorescencyjnych” – poster

XLVI Seminarium Naukowo Techniczne “Chemistry for Agriculture”, Karpacz 20-23.11.2022

 • “Thorough structural examination of citric acid-derived polyesters towards the structure-property relationship estimation in the field of application in biomedicine” – poster 
 • „Prediction of potential biological activity of selected 2-pyridone derivatives via in silico methods” – poster
 • „Comparison of analytical methods applied to the veryfication of carbon dots from small-molecule fluorescent compounds” – poster

X Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 11-14.05.2022

 • „Fluorescencyjne biomateriały o właściwościach przeciwutleniających na bazie kwasu cytrynowego” – prezentacja ustna

EPF European Polymer Congress, Praga (Czechy) 26.06-01.07.2022 

 • “Poly(alkylene citrate)-based fluorescent polymers with antioxidative properties as a versatile platform for tissue engineering” – prezentacja ustna
 • “In-depth structural examination of poly(alkylene citrates) towards the structure-property relationship estimation in the perspective of biomedical applicability” – prezentacja ustna oraz poster

VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, online, 9-11.12.2021

 • „Synteza i właściwości spektroskopowe nowych związków fluorescencyjnych otrzymanych z kwasu cytrynowego i 2-aminofenolu” – prezentacja ustna

XLV Seminarium Naukowo Techniczne “Chemistry for Agriculture”, Karpacz 21-24.11.2021

 • “Determination of structure-property correlations in citrate-based elastomer” – prezentacja ustna
 • “Spectroscopy analysis of the correlations between structure and properties in citric acid-based elastomeric biomaterials” – poster
 • “Citric acid with the potential role in the development of innovative fluorophores” – poster
 • „From the synthesis to the optical properties of novel fluorescent compounds from citric acid and 2-aminophenol” - poster

30th Anniversary Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary, Rytro 14-17.10.2021

 • “Spectroscopy analyses of structure-property correlations in citrate-based elastomeric biomaterials” – poster
 • Structure-property correlation studies of cross-linked citric acid-based elastomers

Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne, Lublin 22-26.08.2021

 • Nowe barwniki fluorescencyjne oparte na pierścieniowej pochodnej 2-pirydonu – poster
 • Badania korelacji struktury i właściwości elastomerów na bazie kwasu cytrynowego – prezentacja ustna

11th World Biomaterials Congress, Glasgow (Online) 11-16.12.2020

 • “Novel citric acid-based biomaterials for vascular tissue engineering – development and characterization” – prezentacja ustna

UK-Poland Bioinspired Materials Conference (Online) 23-24.11.2020

 • “Development and characterization of novel citric acid-based biomaterials for tissue engineering” –  poster

Wybrane szkolenia:

VII Akademia Chemii Analitycznej pt. „Zapewnienie jakości badań w chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas – od przygotowania próbki przez optymalizację metod do analizy LCMS(/MS)”, Warszawa (Polska), 28-31.05.2023.

IV Akademii Chemii Analitycznej pt. „Zaawansowane metody spektrofotometryczne i spektroskopowe: biochemia, farmacja, medycyna, źródła energii, środowisko i inżynieria materiałowa”, Warszawa, 5 -7.10.2020.

Patenty..