mgr inż. Renata Górska

Mgr inż. Renata Górska jako doktorantka Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej, zajmuje się chromatograficznym wydzielaniem, charakterystyką chemiczną i badaniami bioaktywności związków pochodzenia naturalnego. Jest absolwentką studiów inżynierskich, kierunku Technologia Chemiczna o specjalności Analityka Przemysłowa i Środowiskowa. W 2022 roku obroniła swoją pracę dyplomową i ukończyła studia magisterskie o specjalności Procesy Technologiczne i Zarządzanie Produkcją z wyróżnieniem. Jako studentka aktywnie działała w Kole Naukowym Analityki Środowiska i Żywności, realizując badania związane z pozyskiwaniem i identyfikacją nowych pochodnych fitozwiązków.

Aktualnie swoje zainteresowania naukowe rozwija w Kole Naukowym Chromatografii Związków Naturalnych, a także podczas realizacji projektów badawczych tj. LIDER (LIDER/53/0277/L-12/20/NCBR/2021) oraz OPUS (UMO 2017/27/B/NZ9/02831).