Kontakt

dr inż. Wiktor Kasprzyk

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

Pokój 213

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska

dr hab. inż. Piotr Romańczyk, prof. PK

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

Pokój 211

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków, Polska