mgr inż. Alicja Wysocka

Mgr inż. Alicja Wysocka jest absolwentką studiów I i II stopnia na kierunku Biotechnologia (specjalność Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska) realizowanego na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Oba poziomy kształcenia ukończyła z wynikiem wyróżniającym. Tematem obronionej niedawno pracy magisterskiej była „Synteza oraz charakterystyka pochodnych 2-pirydonu o potencjalnych właściwościach biologicznych”.

Mgr inż. Alicja Wysocka jest członkinią Koła Naukowego Specjalistycznych Zastosowań Związków Pochodzenia Naturalnego. W trakcie studiów brała aktywny udział w kilku konferencjach naukowych oraz w Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, dodatkowo jest współautorką jednego artykułu naukowego. Była również zaangażowana w realizację projektu „Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających do zastosowań w inżynierii naczyń krwionośnych” (2018/28/C/ST5/00461) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Obecnie jest wykonawcą w projekcie LIDER (LIDER/53/0277/L-12/20/NCBR/2021) finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W maju 2023 roku uczestniczyła w szkoleniu wyjazdowym dotyczącym zapewnienia jakości badań w chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas, zorganizowanego w ramach VII Akademii Chemii Analitycznej.