dr inż. Filip Koper

dr inż. Filip Koper ukończył studia I i II stopnia na kierunku Biotechnologia, prowadzonym na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W 2018 roku rozpoczął kształcenie na studiach III stopnia w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna na WIiTCh PK, które ukończył w 2023 roku. W swojej pracy badawczej zajmuje się wytwarzaniem i charakterystyką biozgodnych materiałów poliestrowych na bazie kwasu cytrynowego do zastosowań w inżynierii tkankowej, a także wytwarzaniem i charakterystyką fluorescencyjnych pochodnych 2-pirydonu otrzymywanych z kwasu cytrynowego.

W latach 2018-2022 był wykonawcą w projekcie badawczym NCN SONATINA nr UMO-2018/28/C/ST5/00461, od 2022 jest kierownikiem projektu NCN PRELUDIUM nr UMO-2021/41/N/ST4/03362 oraz wykonawcą w projekcie NCBiR LIDER XII nr 0277/L-12/2020. Jest współautorem czterech publikacji z listy JCR o łącznym IF = 24,49. Prezentował swoje prace na licznych konferencjach międzynarodowych, m. in. World Biomaterials Congress w Glasgow czy AMPERE 2019 w Walencji.