Wywiad z dr inż. Wiktorem Kasprzykiem w Radiu Kraków

W dniu 18.01.2023 na antenie Radia Kraków został wyemitowany wywiad z drem Wiktorem Kasprzykiem w ramach audycji „Pracują na Nobla” prowadzonej przez redaktor Joannę Gąskę. Rozmowa była ściśle związana z tematyką badań prowadzonych w ramach projektu LIDER XII No. 0277/L-12/2020 „Nowe fluorescencyjne metody skriningowe wykrywania i oznaczania stężenia wybranych substancji sympatykomimetycznych, psychoaktywnych oraz ich metabolitów” realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Link do rozmowy