Jeden z członków zespołu współautorem publikacji w Angewandte Chemie 

W dniu 22.06.2023 na stronie internetowej czasopisma Angewandte Chemie ukazała się praca naukowa zatytułowana „Simultaneous Hydrogen Generation and Exciplex Stimulated Emission in Photobasic Carbon Dots”, której współautorem jest dr inż. Wiktor Kasprzyk. Czasopismo Angewandte Chemie od wielu lat cieszy się wysoką renomą wśród badaczy pracujących w różnych dziedzinach powiązanych z chemią. Gratulujemy!

Link do artykułu na stronie wydawcy:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ange.202305817