mgr inż. Bartłomiej Feigel

Mgr Bartłomiej Feigel jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej kierunku Chemia, ze specjalizacją Chemia Kryminalistyczna. W 2018 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Wpływ mieszanej warstwy adsorpcyjnej 6 – merkaptouryna – TritonX –  100 na parametry warstwy podwójnej granicy faz rtęć/chlorany(VIl)”. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie (IES), na stanowisku technik analityk, od 2020 roku technik kryminalistyk.

Był kierownikiem projektu badawczego pod tytułem „Opracowanie przesiewowej metody badania krwi oraz moczu na obecność związków toksycznych naturalnie występujących w grzybach metodą LC-MS”, realizowanego ze środków IES. Aktualnie jest kierownikiem dwóch kolejnych projektów badawczorozwojowych w IES. W 2022 roku rozpoczął studia III stopnia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, które są realizowane w ramach programu doktorat wdrożeniowy (Nr. DWD/6/0497/2022).