Jeden z członków zespołu współautorem publikacji w Angewandte Chemie 

W dniu 22.06.2023 na stronie internetowej czasopisma Angewandte Chemie ukazała się praca naukowa zatytułowana „Simultaneous Hydrogen Generation and Exciplex Stimulated Emission in Photobasic Carbon Dots”, której współautorem jest dr inż. Wiktor Kasprzyk. Czasopismo Angewandte Chemie od wielu lat cieszy się wysoką renomą wśród badaczy pracujących w różnych dziedzinach powiązanych z chemią. Gratulujemy! Link do artykułu na stronie wydawcy: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ange.202305817

Członkowie naszego zespołu ukończyli kurs VII Akademii Chemii Analitycznej 

W dniach 28-31.05.2023 w Jachrance (woj. Mazowieckie) odbyła się VII edycja Akademii Chemii Analitycznej organizowanej przez firmę shim-pol. Tematyką obecnej edycji było Zapewnienie Jakości Badań W Chromatografii Cieczowej Sprzężonej Ze Spektrometrią Mas – od przygotowania próbki przez optymalizację metod do analizy LCMS(/MS). Dwie osoby z członków Naszego zespołu (mgr inż. Alicja Wysocka oraz mgr inż. Łukasz Waluda) brały udział w prowadzonych wykładach i warsztatach praktycznych dzięki czemu ukończyły prowadzony kurs i znacząco rozszerzyły […]