Preludium XX

Wytwarzanie trójwymiarowych rusztowań tkankowych dla naczyń krwionośnych wspomagane metodami szybkiego prototypowania w wielofunkcyjnym druku 3D na bazie cyfrowego przetwarzania światła z poli(cytrynianu alkilenu) Druk 3D jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną techniki. Cechuje się on szerokim zastosowaniem w inżynierii konstrukcyjnej, w medycynie i farmacji oraz w wytwarzaniu elementów życia codziennego. Zainteresowanie drukiem 3D jest w ostatnim czasie rozwijane także w inżynierii tkankowej – dziedzinie nauk inżynieryjnych […]

Preludium I

Synteza nowych elastomerów poliestrowych zawierających β-cyklodekstryny Projekt obejmował syntezę poliestrów zawierających cyklodekstryny, według kilku zaplanowanych, nowych metod a także charakterystykę ich najważniejszych parametrów: oznaczenie zawartości CD, określenie wytrzymałości mechanicznej, zbadanie właściwości sorpcyjnych w stosunku do związków modelowych, określenie odporności hydrolitycznej oraz charakterystykę ich morfologii. W Projekcie przewidziano badania nad uwalnianiem kilku wybranych leków stosowanych w inżynierii tkankowej oraz badaniami biozgodności in vitro (tj. badania proliferacji […]

Sonatina II

Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających do zastosowań w inżynierii naczyń krwionośnych Obecnie do zastępowania zwężonych i uszkodzonych naczyń krwionośnych wykorzystuje się protezy poliestrowe i teflonowe. Są to jednak materiały hydrofobowe, krystaliczne i niebiodegradowalne, a ponadto często wywołują one zjawisko stresu oksydacyjnego powodujące komplikacje pooperacyjne prowadzące do ponownego zarastania i zwężania światła naczynia krwionośnego. Nowoczesne podejście w inżynierii biomateriałów i inżynierii tkankowej zakłada jednak, że biomateriały, oprócz wywoływania pożądanej odpowiedzi […]