Projekt Lider

Nowe fluorescencyjne metody skriningowe wykrywania i oznaczania stężenia wybranych substancji sympatykomimetycznych, psychoaktywnych oraz ich metabolitów Celem projektu jest opracowanie nowej fluorescencyjnej metody skriningowej do wykrywania i oznaczania stężenia substancji psychoaktywnych oraz ich metabolitów w materiale biologicznym. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest światowy problem wprowadzania do obrotu niesklasyfikowanych związków odurzających. Problemem jest wzrost liczby nowych narkotyków i brak alternatywnych metod analitycznych do szybkiego i czułego oznaczenia potwierdzającego […]